TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KUNOWSKIEJ
strona oficjalna

.:Wstęp:. .:Towarzystwo:. .:Działalność:. .:1% podatku:. .:Publikacje:. .:Linki:. .:Kontakt:.


Serdecznie witamy na naszej stronie!

   Jest to oficjalna strona Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej. Prosimy kliknąć na wybraną podstronę.

* * *

AKTUALNOŚCI

Styczeń 2007 r. - kwiecień akcja przekazywania 1% dla TPZK. Suma wpłat wynosi:
4 333,70 zł.
Marzec - Wpisanie rzymskokatolickiego cmentarza parafialnego w Kunowie do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem A.9
2 sierpnia - powołanie zespołu zajmującego się zbieraniem środków i budową monumentu upamiętniającego powstanie miejscowości Kolonia Inwalidzka (kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej)
Sierpień - wydanie 3 i 4 numeru publikacji Ziemia Kunowska
1 i 2 listopada - Kwesta na renowację nagrobka księdza Jana Jopowicza z 1893 r.- proboszcza kunowskiego, prałata i dziekana Kolegiaty Opatowskiej. Zebrano kwotę: 2200,58 zł (kliknij TUTAJ aby zobaczyć szczegóły tyczące się naszych kwest).
11 listopada - uroczyste odsłonięcie pomnika w Kolonii Inwalidzkiej (kliknij TUTAJ aby zobaczyć listę Darczyńców pomnika)
Grudzień - podsumowanie VII konkursu plastycznego o tematyce bożonarodzeniowej pt. Polskie tradycje Bożonarodzeniowe skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kunów i gmin ościennych.
   Ponadto dzięki współpracy TPZK z Świętokrzyskim Bankiem Żywności Ostrowcu Świętokrzyskim w 2007 roku dostarczana była żywność dla najuboższej ludności gminy Kunów
   W 2008 przekazano z 1 % podatku dochodowego na rzecz TPZK 5648,90 zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Niestety obecnie obowiązujące przepisy skarbowe nie pozwalają jak to było w latach poprzednich na druk danych darczyńców. Jak ważne i potrzebne są to dla stowarzyszenia fundusze niech świadczy fakt, że publikacja Ziemia Kunowska w całości została z nich sfinansowana, pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na renowację nagrobka Jana Jopowicza z końca XIX w. i działalność statutową stowarzyszenia.

Dziękujemy
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej
Ida Nowakowska-Łapa

Odsłonięcie pomnika w Kolonii Inwalidzkiej 11 listopada 2007 r.

* * *

KALENDARIUM ZIEMI KUNOWSKIEJ 2007

14.01.2007 r. Koncert Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie z udziałem władz samorządowych i mieszkańców gminy
25.01.2007 r. - 16.02.2007r. Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Kunów
04.02.2007 r. Wybory delegatów do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W powiecie naszą gminę reprezentować będą Panie: Grażyna Smolińska i Izabela Surowiec
27.03 2007 r. Uroczyste oddanie do użytku hali sportowej przy Gimnazjum w Kunowie
03.05.2007 r. Gminne obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Strażaka
23.05.2007 r. Zalanie terenów południowej części Kunowa, głównie ulicy Kaznodziejskiej i Ogrodowej, na skutek gwałtownej ulewy, która nawiedziła naszą okolicę
31.05.2007 r. Jubileusz 150 - lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Nietulisku Dużym
04.06.2007 r. Wizyta wicepremiera Przemysława Gosiewskiego w Kunowie
06.06.2007 r. Uroczystość patriotyczna w Kolonii Inwalidzkiej upamiętniająca 63 rocznicę bitwy pod Janikiem
14.06.2007 r. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu "Najpiękniejsza posesja w gminie"; pierwsze miejsce zajęli Państwo Renata i Jerzy Trojanowscy z Dołów Biskupich
15.06.2007 r. - 17.06.2007 r. V Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski w Dołach Biskupich
23.06.2007 r. Festyn w Dołach Biskupich pod hasłem "Kultywujemy tradycje naszych przodków - Noc Świętojańska", zorganizowany przez Stowarzyszenie "Nowa Szkoła"
01.07.2007 r. Leśna Biesiada w Janiku zorganizowana przez Stowarzyszenie Ziemi Janickiej "Zgoda"
08.07.2007 r. Uroczysta msza św. w Miłkowskiej Karczmie z okazji 64 rocznicy pacyfikacji mieszkańców tej miejscowości, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Miłkowska Karczma i Kurzacze
15.07.2007 r. - 04.08.2007 r. Plener rzeźbiarski w Nietulisku Dużym
02.08.2007 r. Powiatowe Dożynki w Kunowie
1.09.2008 r. Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce urodzin poety Mariana Ośniałowskiego. Uroczystość odbyła się w Parku dworskim w Chocimowie
15.09.2007 r. Gminne zawody strażackie zorganizowane przez Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej
16.09.2007 r. Święto pieczonego ziemniaka w Wymysłowie zorganizowane przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" i Radę Rodziców PSP w Wymysłowie
29.09.2007 r. Bieg uliczny zorganizowany w ramach akcji "Cała Polska Biega" z udziałem uczniów i nauczycieli szkół z terenu gminy
01.10.2007 r. Uroczyste przekazanie do odbioru technicznego zbiornika wodnego "Wióry"
01.11.2007 r. - 02.11.2007 r. Kwesta członków TPZK na cmentarzu parafialnym w Kunowie* * *

1 % NA RATUNEK ZABYTKOM

   Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kunowskiej serdeczne dziękuje za przekazanie 1% na rzecz ratowania zabytków kamieniarskich. Dzięki ofiarności wpłacających w 2007 roku na konto stowarzyszenia wpłynęło 4 333,70 zł. Otrzymane wpłaty pomogą nam prowadzić prace konserwatorskie, renowacyjne i archiwistyczne na cmentarzu parafialnym w Kunowie, ratować inne zabytki oraz pamięć o mieszkańcach.

* * *

Pomóż nam ratować zabytki, przekazując 1% swojego podatku!

Realizujemy zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji***

Strona znajduje się na serwerze www.republika.pl